PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ MERKEZİ

 

Psikolojik Danışma Nedir: Bireyin kendisini tanıması, çevresini tanıması, kendisi ve çevresiyle uyum içinde olması ve kendini gerçekleştirmesi için bireye yapılan profesyonel bir yardım sürecidir.

Psikolojik Danışman: Psikolojik danışma hizmetlerini profesyonel olarak yapan kişidir.

Danışan: Psikolojik danışma hizmetlerinden faydalanan kişidir.

Okul Psikolojik Danışma Merkezinde Hangi Hizmetler Verilir?

Okul psikolojik danışma merkezinde aşağıdaki hizmetler verilir:

1-Bireysel psikolojik danışma

2-Grupla psikolojik danışma

3-Bireysel görüşmeler

4-Veli görüşmeleri

5-Kişisel Gelişim seminerleri

6-Mesleki Rehberlik

7-Eğitsel Rehberlik hizmetleri

Bireysel Psikolojik Danışma: Bire bir yüz yüze tek bir kişiyle yapılan psikolojik danışmadır. Her seans ortalama 45 dakika sürer. Bireysel psikolojik danışmada gönüllülük esastır. Psikolojik danışmaya gelen danışan, danışma saati içerisinde istediği ve kendisini rahatsız eden her türlü sorundan bahsedebilir. Bu konuda hiçbir sınır yoktur ve söylenen şeyler kesinlikle gizli kalır. Danışan izin vermediği sürece verilen bilgiler hiçbir yerde hiçbir şekilde kullanılamaz.

Grupla Psikolojik Danışma: 8–10 kişilik bir grupla yapılan ve ortalama 90 dakika süren psikolojik danışmadır. Bireysel psikolojik danışmada geçerli olan gizlilik, gönüllülük gibi kurallar bu süreçte de geçerlidir. Bireyler herhangi bir konu ile başlayabilirler. Bireyler birbirlerinden farklı düşünebilirler. Danışma esnasında hakaret, küçük düşürücü sözler, argo tabirler kesinlikle kullanılmaz. Danışmayı psikolojik danışman yönlendirir. Ortam herkesin birbirini göreceği şekilde ayarlanır.

Bireysel Görüşmeler: Psikolojik danışma gerektirmeyen günlük problemlerde kullanılan bir tekniktir.

Veli Görüşmeleri:Öğrenci velileriyle yapılan ve öğrenci ile ilgili olan her türlü görüşmeyi kapsar.

Kişisel Gelişim Seminerleri:Öğrencinin kendisini geliştirmesini sağlayan her türlü seminer çalışmasını kapsar. 8–10 kişilik gruplar halinde verilir. Örnek: İletişim, Kendini ifade etme, başarı, beyin gücü vb.

Mesleki rehberlik: Öğrencinin kendi yetenek ve ilgilerinin farkına varmasını sağlamak,bu ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendisine en uygun mesleği seçmesine yardımcı olma sürecini ve iş yaşamı ve mesleğe hazırlık aşamaları için gerekli olan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini kapsar.

Eğitsel Rehberlik :Öğrenciye kendi gelişimi ve özelliklerine uygun programlara yönelmesi için verilen hizmetleri kapsar. Ayrıca öğrencinin kendine özgü yetenek, ilgi, başarı ve motivasyonu oranında eğitim ve öğretim uygulamalarıyla uyum sağlaması için verilen hizmetleri kapsar.

Mehmet ÇETİNKAYA

       Psikolojik Danışman


Datenschutzerklärung
Create your free website at Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!